POLITIKA ZASEBNOSTI – DEMIURG, Cvetka Flakus s.p.Upravljavec osebnih podatkov

Osebne podatke naročnikov na e-novice obdeluje:

DEMIURG, Cvetka Flakus s.p.

info@demiurg.si (v nadaljevanju tudi: upravljavec)Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazca za naročanje na e-novice (v pisni ali elektronski obliki), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo osebne podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo.

Naročniki na e-novice zbiratelju dovoljujejo obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in EU uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Soglasje registriranih naročnikov na e-novice

Soglasje naročnika za prejemanje e-novic v skladu s to Politiko zasebnosti se šteje za dano, če ta v na spletni strani podjetja www.demiurg.si izpolni obrazec za naročanje na e-novice in nato potrdi svoj elektronski naslov, oz. izpolni in lastnoročno podpiše obrazec s soglasjem v papirni obliki.

Odjava naročnikov

Naročniki na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavijo.

Namen zbiranja osebnih podatkov naročnikov na e-novice

DEMIURG, Cvetka Flakus s.p. obdeluje osebne podatke naročnikov na e-novice za naslednje namene:

obveščanje o filmih in drugih projektih distribucije Demiurg

obveščanje o promocijskih akcijah iz svoje ponudbe – tržno komuniciranje

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Naročnik na e-novice:

lahko kadarkoli pisno ali elektronsko umakne soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajalo do preklica;

sme kadarkoli pisno zahtevati obvestilo o tem, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, so v zbirki osebnih podatkov podjetja DEMIURG, Cvetka Flakus s.p. in zahtevati njihovo popravo, če so ti netočni;

lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih osebnih podatkov, zbranih z zgornjim namenom,

ima pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarjati obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov; in

ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Obdobje veljavnosti soglasja

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani ali do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.Podatki o različici Politike zasebnosti

Ta politika zasebnosti podjetja DEMIURG, Cvetka Flakus s.p. je bila objavljena na spletni strani www.demiurg.si in nosi oznako različice 1.0

 DEMIURG, Cvetka Flakus s.p.